PL | EN

Relacje Inwestorskie

Aktualności

02.12.2019
Uzupełnienie danych na stronie internetowej związanych z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych.

Dane rejestrowe

NOVOMATIC Technologies Poland Spółka Akcyjna
ul. Krakowska 368
32-080 Zabierzów

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000029471 w Sądzie Rejonowym w Krakowie (dla Krakowa - Śródmieścia)

NIP: 676-20-75-844
REGON: 351548393

Kapitał zakładowy: 656.000 PLN (w całości wpłacony)


Powrót do Strony Głównej