PL | EN

Polityka prywatności

1. WSTĘP

Poufność danych oraz ochrona Państwa prywatności są dla spółki NOVOMATIC Technologies Poland S.A. z siedzibą w Zabierzowie kwestiami priorytetowymi, w związku z czym spółka stara się zapewnić, że wizyty na jej stronie internetowej nie będą wiązały się z jakimkolwiek ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa. Co do zasady możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez ujawniania danych osobowych. Niniejszy dokument zawiera opis sposobu, w jaki spółka NOVOMATIC Technologies Poland S.A. z siedzibą w Zabierzowie gwarantuje ochronę Państwa prywatności, informacje o zbieranych przez nas danych oraz główne cele ich przetwarzania.

2. ADRES IP

Adres IP przesyłany jest na każde żądanie serwera, by umożliwić mu zlokalizowanie miejsca, do którego powinien on przesłać swoją odpowiedź. Państwa dostawca usług internetowych przypisuje do Państwa urządzenia adres IP niezwłocznie po tym, jak połączą się Państwo z Internetem oraz może sprawdzić, który adres został przypisany do którego klienta w danym czasie. Tak długo, jak adres IP jest zapisany, teoretycznie możliwe jest zidentyfikowanie właściciela połączenia internetowego przez dostawcę usług internetowych. Z tego powodu zarówno my, jak i podmioty opracowujące dla nas dane statystyczne nie zapisujemy adresu IP na stałe, ale jedynie tymczasowo w celu rejestracji sesji oraz z przyczyn bezpieczeństwa (np. aby odeprzeć ataki hakerskie). Adres IP jest usuwany po 90 dniach, w związku z czym wszelkie zebrane dane stają się anonimowe i nie jest już możliwe zidentyfikowanie użytkownika, nawet przez dostawcę usług internetowych. Z uwagi na brak łączenia przez spółkę NOVOMATIC Technologies Poland S.A. numerów IP z innymi danymi pozwalającymi jej na identyfikację właściciela połączenia internetowego, zapisywanie tego numeru nie może być uznane za przetwarzanie Państwa danych osobowych przez spółkę NOVOMATIC Technologies Poland S.A.

3. PLIKI COOKIE

3.1. Cel wykorzystywania plików cookie

Aby umożliwić Państwu swobodne przeglądanie strony internetowej spółki NOVOMATIC Technologies Poland S.A., wykorzystujemy tzw. sesyjne pliki cookie. Zawierają one niewielkie ilości informacji i są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową. W sesyjnym pliku cookie zapisywany jest losowo utworzony unikatowy numer identyfikacyjny, tzw. identyfikator sesji. Plik cookie dodatkowo zawiera informacje o jego pochodzeniu oraz terminie ważności. W plikach cookie nie mogą być zapisywane jakiekolwiek inne dane. Przesłanie przez nas sesyjnych plików cookie na Państwa urządzenie nie umożliwia nam przeglądania plików zapisanych na tym urządzeniu.

Po zakończeniu sesji, tj. po zamknięciu przez Państwa okna przeglądarki, sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane.

Aby korzystać z usług oferowanych przez naszą stronę internetową, które wymagają uwierzytelnienia, konieczne jest aktywowanie sesyjnych plików cookie.

3.2. Pliki cookie umożliwiające śledzenie

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, część ze zbieranych przez nas danych jest wykorzystywana do celów oceny statystycznej. Zakres tych danych opisano poniżej. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i służą ciągłemu usprawnianiu działania naszej strony internetowej oraz dostosowywaniu jej do Państwa wymogów biznesowych i prywatnych.

W celu śledzenia plików korzystamy z narzędzia Matomo (dawniej Piwik) (www.matomo.org). Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy i szacujemy dane przesyłane przez Państwa przeglądarkę na nasz serwer. Dane te są zbierane za pomocą skryptów języka JavaScript uruchamianych na poszczególnych podstronach. Skrypty te umieszczają pliki cookie umożliwiające śledzenie na Państwa urządzeniu w celu zidentyfikowania sesji Państwa przeglądarki oraz rozpoznania, że to Państwo ponownie odwiedzają naszą stronę internetową.

Zbierane są następujące dane:

 • żądania (nazwa żądanego pliku danych, np. www.przykład.pl/index.html), włącznie z ich parametrami;
 • typ i wersja przeglądarki;
 • język przeglądarki;
 • system operacyjny;
 • wewnętrzna rozdzielczość okna Państwa przeglądarki;
 • rozdzielczość ekranu Państwa urządzenia;
 • uruchomienie skryptów języka JavaScript;
 • zainstalowane wtyczki (Java, Flash, Real, Quicktime itp.);
 • informacje o tym czy pliki cookie są włączone/wyłączone;
 • głębia kolorów ekranu w bitach;
 • adres, z którego nastąpiło przekierowanie (poprzednio odwiedzona strona internetowa, włącznie z parametrami, np. słowa kluczowe oraz frazy wpisywane w wyszukiwarce);
 • adres IP określający Państwa kraj pochodzenia; adres IP jest wykorzystywany wyłącznie do określenia Państwa lokalizacji geograficznej oraz zidentyfikowania dostawcy usług internetowych; następnie jest on niezwłocznie usuwany;
 • godzina i data dostępu do naszej strony internetowej;
 • kliknięcia na naszej stronie internetowej.

3.3. Obsługa plików cookie

W ustawieniach swojej przeglądarki mogą Państwo określić, które pliki cookie powinny być przez nią obsługiwane. Domyślnie przeglądarki akceptują sesyjne pliki cookie. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, by odrzucała ten typ plików cookie.

3.4. Łącza do stron podmiotów trzecich

W trakcie korzystania ze strony internetowej spółki NOVOMATIC Technologies Poland S.A. możliwe jest również skorzystanie z zamieszonych tam łączy do stron internetowych podmiotów trzecich (Facebook Inc., LinkedIn Corp, Workable Software Limited, Google). Po przejściu na te strony internetowe Państwa dane mogą być zbierane i przetwarzane zgodnie z zasadami, jakie określają podmioty, które administrują poszczególnymi stronami.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka NOVOMATIC Technologies Poland S.A. uważa, że prywatność (ochrona danych) oraz bezpieczeństwo i rzetelność informacji są podstawą stabilnych i udanych relacji z klientami. Dlatego też pragniemy poinformować wszystkich użytkowników o Polityce Prywatności, którą stosujemy we wszystkich aspektach naszej działalności.

4.1. Zasady prywatności

Ochrona Państwa prywatności oraz bezpieczeństwo danych są dla nas kwestiami priorytetowymi.

Wszelkie stosowane przez spółkę NOVOMATIC Technologies Poland S.A. aplikacje wykorzystujące dane są zgodne z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innymi właściwymi przepisami. Zgodnie z art. 5 RODO, wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są przetwarzać dane osobowe w zgodny z prawem i rzetelny sposób, który jest dla Państwa przejrzysty.

Zgodność z przepisami o ochronie i bezpieczeństwie danych jest gwarantowana za pomocą następujących środków:

 • Polityka Prywatności,
 • System Zarządzania Prywatnością.

4.2. Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych

W związku z przeprowadzoną oceną procesów dotyczących prywatności oraz odpowiednimi przepisami o ochronie danych, została sporządzona pisemna Polityka Prywatności dla spółki NOVOMATIC Technologies Poland S.A., która to polityka stanowi podstawę działania Systemu Zarządzania Prywatnością.

4.3. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

System Zarządzania Prywatnością określa zasady, polityki, środki, zasoby, metody, zakresy odpowiedzialności, procedury i struktury organizacyjne służące wdrażaniu i monitorowaniu Programu Prywatności.

W zwiazku z ciągłym rozwojem organizacji oraz doskonaleniem działań w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa współpracy, utrzymujemy system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2017.

4.4. Przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 30 RODO, spółka NOVOMATIC Technologies Poland S.A. prowadzi tzw. rejestr czynności przetwarzania, w którym dokumentowane są aplikacje stosowane przez nią do przetwarzania danych oraz powiązane z tym czynności. Rejestr ten jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z przepisami art. 30 RODO.

4.5. Szczególne kategorie danych osobowych

Spółka NOVOMATIC Technologies Poland S.A. nie przetwarza na swojej stronie internetowej żadnych szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

4.6. Gwarantowana ochrona danych

Co do zasady nie przetwarzamy Państwa danych osobowych bez ważnej podstawy prawnej, którą w szczególności może być Państwa zgoda lub przetwarzanie w ramach istniejącego stosunku umownego i w uzgodnionych celach. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okresy przewidziane w odpowiednich przepisach ustawowych.

4.7. Przekazywanie danych

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w oparciu o ważną podstawę prawną, to jest w szczególności za Państwa zgodą, a także gdy przekazanie danych jest konieczne w związku z obowiązkiem prawnym lub realizacją umowy. Przekazanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu (usługodawcy) jest co do zasady ograniczone do przedsiębiorstw, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.

4.8. Bezpieczeństwo danych

Technologie stosowane przez spółkę NOVOMATIC Technologies Poland S.A. do przetwarzania Państwa danych osobowych (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sieci, infrastruktura) wyposażone są w najnowocześniejsze zabezpieczenia. W tym zakresie zostały również wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak by zapewnić zgodność z wymogami określonymi w RODO.

5. DODATKOWE INFORMACJE

NOVOMATIC Technologies Poland S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się:

 • pod adresem pocztowym ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, Polska,
 • elektronicznie poprzez adres e-mail: odo@novomatic-tech.com

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez NOVOMATIC Technologies Poland S.A. oraz korzystania z Twoich praw jako podmiotu danych osobowych i związanych z przetwarzaniem tych danych.

Inspektor Ochrony Danych: Arkadiusz Malczyk