PL | EN

Ochrona Danych Osobowych

NOVOMATIC Technologies Poland S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się:

  • pod adresem pocztowym ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, Polska,
  • elektronicznie poprzez adres e-mail: odo@novomatic-tech.com

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez NOVOMATIC Technologies Poland S.A. oraz korzystania z Twoich praw jako podmiotu danych osobowych i związanych z przetwarzaniem tych danych.

Inspektor Ochrony Danych: Arkadiusz Malczyk